Van kennis naar actie!

Zelf simpel en toch wetenschappelijk vaststellen of en hoe uw behandeling werkt.

Doelen

  • Datum: 2 daagse nascholingscursus: geen cursus gepland.
  • Doelgroep: Geïnteresseerde VGCt leden.

Inleiding en achtergrond

Een storm van ROM’s gaat door de GGZ. De VGCt maakt reclame met de leus ‘de therapie die werkt’. Tegelijkertijd voelen veel cognitief gedragstherapeuten zich onzeker over wat precies werkt in hun behandelingen. Inmiddels kunnen therapeuten kiezen uit een scala van gedigitaliseerde meetinstrumenten toegesneden op uiteenlopende klachten en doelgroepen. Uit divers onderzoek blijkt dat frequent meten bijdraagt tot verbetering van de behandeluitkomsten. De therapeuten weten echter vaak niet hoe ze verschillende metingen kunnen toepassen bij hun klinische besluitvorming. Deze nascholingscursus helpt uw basisvaardigheden bij het gebruiken van meetinstrumenten als onderdeel van uw behandelingen verbeteren. Wetenschappers van Ontwikkelingspsychologie en Methodeleer aan de UvA ontwikkelden een web applicatie die op de behandeling toegesneden variabelen meet. De web applicatie is opgezet vanuit bestaande kennis omtrent werkingsmechanismen van interventies en hun uitkomsten en de applicatie biedt therapeuten empirische handvatten voor het plannen, bijstellen en evalueren van hun behandeling. Voor het toepassen van dit meetinstrument in behandelingen is de kennis uit de inleidingen over de basisstappen van het cognitief gedragstherapeutisch proces voldoende. De applicatie is gebruiksvriendelijk en vraagt weinig behandeltijd. Deze meetmethode laat ruimte en biedt tegelijkertijd structuur voor de creatieve professional om praktijkkennis te systematiseren. De cursus behandelt vragen als: Is mijn cliënt vooruitgegaan? Wat zijn de effectieve interventies? Hoe heeft mijn behandeling gewerkt? Wat had ik anders kunnen doen? Tevens zullen de therapeuten handvatten aangeboden krijgen betreft keuze van meetinstrumenten en keuze van meetfrequentie binnen de therapieën. De therapeuten worden getraind in het gebruik van een web applicatie waarmee ze gemakkelijk gegevens over het verloop van de therapie kunnen verkrijgen. De cursus is ook handig voor werkbegeleiders en supervisoren die hun scientist practitioner-competenties willen vergroten.

Opzet van de cursus

De cursus bestaat uit een korte introductie van meten als onderdeel van het cognitief gedragstherapeutische proces, het belang van het kijken naar de werkingsmechanismen van behandeluitkomsten, de web applicatie, instructies om deze te gebruiken en oefenen met de toepassing daarvan in de praktijk. Het programma draagt er toe bij dat u aan het eind hiervan zelfstandig in staat bent om gericht metingen te gebruiken in uw behandeling om de effectiviteit en werkingsmechanismen vast te stellen. U zult ook gevraagd worden om het bruikbaarheid van deze methode met ons te evalueren.
  • Docenten: drs. Loek Peute, arts-psychotherapeut (vrijgevestigd) en dr. Marija Maric, psycholoog, onderzoeker UvA
  • Kosten: 200,00 euro inclusief koffie, thee, lunch en cursusmateriaal (een deel van de kosten wordt gesubsidieerd door NWO). Accreditatie wordt aangevraagd bij de VGCt en de FGzP.
  • Locatie: UvA Amsterdam
  • Info via: loekpeute@gmail.com

Data

Geen cursus gepland
aanmeldingsformulier

Home

www.singel54.nl