home

Basiscursus Gedrags- en Cognitieve therapie

100 uur face-to-face in kleine groep, ruime gelegenheid voor persoonlijke feedback

September Ė februari

 1. Leer zelfstandig cognitieve gedragstherapie uitvoeren onder supervisie
 2. Verbeter uw praktische vaardigheden & vergroot uw theoretische kennis

Deze basiscursus bestaat uit een inleiding (30 uur) en een verdieping (70 uur) in de cognitieve- en gedragstherapie. Samen vormen zij het eerste deel van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCt (zie de website van de VGCt : www.vgct.nl) De cursist leert cognitief/emotionele en gedragsproblemen van zijn cliŽnten zo goed mogelijk te verminderen of te veranderen met behulp van evidenced based cognitief gedragstherapeutische methoden en interventies. In het inleidende deel van de cursus krijgen de deelnemers kennis en vaardigheden aangereikt met betrekking tot de leertheorie, de gedragstherapeutische analyses en het behandelplan. Klassieke gedragstherapeutische procedures als exposure en zelfcontroleprocedures komen aan bod. In het verdiepingsdeel komen relaxatietraining, exposure in vivo, responspreventie, sociale vaardigheidstraining, cognitieve uitdaagmethoden en gedragsexperimenten aan de orde. Daarnaast worden imaginaire procedures, waaronder contraconditioneren, behandeld. Indicatie, contra-indicaties en prognostische variabelen komen aan bod. Aan de interactie tussen therapeut en cliŽnt c.q. de therapeutische relatie wordt aandacht besteed, zowel bij goedlopende contacten als bij moeizame werkrelaties.

Voor wie ?

 • Iedereen die een opleiding wil volgen voor het verkrijgen van het aspirant-lidmaatschap van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt), alleen van toepassing als uw vooropleiding en praktijksituatie passen binnen de criteria van de VGCt. (zie www.vgct.nl opleidingsreglement)
 • Universitair opgeleide hulpverleners als psychologen, pedagogen en artsen die werken in de (bedrijfs)gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, eerstelijnspraktijk, jeugdhulpverlening of in het onderwijs.

Doel

Na afloop van deze cursus:
 • kunt u zelfstandig cognitieve gedragstherapie uitvoeren onder supervisie (protocollair)
 • kunt u een cognitief-gedragstherapeutisch behandelplan op maat opstellen
 • hebt u vaardigheden ontwikkeld voor de behandeling van de meest voorkomende psychische stoornissen

Werkwijze

Deze cursus omvat een intensief programma voor het verwerven van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het bereiken van de cursusdoelstellingen. Werkvormen: kennisoverdracht door de docent en audiovisuele demonstraties. Daarnaast bespreekt u literatuur, traint u uw vaardigheden en oefent u in rollenspelen. Elke cursist brengt eigen probleemgedrag in om daarop door een collega-cursist een analyse uit te laten voeren. De zogenaamde OnderlingeGedragsModificatie (OGM). In het verdiepingsdeel van de cursus presenteren cursisten in groepjes opnames van praktijkoefeningen. Plenair worden de moeilijkheden nabesproken, korte demonstraties gegeven en wordt opnieuw geoefend. Houd rekening met ongeveer acht uur literatuurstudie en huiswerk per week. Maximum aantal deelnemers is 12.

Programma

Inleidend deel (30 uur)

 • gedragstherapeutisch proces
 • indicatiestelling voor gedragstherapie
 • eerste interview
 • inventarisatie holistische theorie
 • functie- en betekenisanalyse
 • opstellen behandelplan
 • evaluatie en effectonderzoek

Verdiepingsdeel (70 uur)

 • Het toepassen van technieken
  • Exposure
  • Sociale vaardigheidstraining
  • Cognitieve procedures: gebruiken van gedachterapporten, ontwerpen van gedragsexperimenten, uitdaagtechnieken
  • Contraconditionering (COMET)
  • Zelfregulatieprocedures
 • Uitvoeren van cognitief gedragstherapeutische behandeling volgens de multidisciplinaire richtlijnen bij:
  • paniekstoornis en agorafobie
  • obsessief compulsieve stoornis
  • sociale fobie
  • posttraumatische stressstoornis, rouw
  • stemmingsstoornissen

Literatuur

 • Keijsers, Ger, Agnes van Minnen, Kees Hoogduin, (Red.) (2017) Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten; Boom, Amsterdam . Deel I en Deel II
 • Korrelboom, Kees en Erik ten Broeke (2014 tweede herziene druk ) GeÔntegreerde cognitieve gedragstherapie, handboek voor theorie en praktijk. Coutinho, Bussum (isbn 9789046903810)
U moet beschikken over deze boeken. Bij aanvang van de cursus ontvangt u aanvullende literatuur en werkmateriaal in een reader en/of digitaal.

Docent

 • Drs. Y.M. (Yvette) van der Pas, klinisch psycholoog-psychotherapeut, supervisor VGCt.( auteur van de Hulpboeken Dwang en Rijangst uitgeverij Boom en van Duizend Angsten uitgeverij Nieuwezijds; 2009-2012 columnist Trouw)

Toetsing, certificaat, accreditering

Toetsing vindt plaats met een literatuurtentamen, verslaglegging van de OGM. Reflectieverslagen naar aanleiding van oefening in de oefengroep en verslagen waarbij stappen van het cgt-proces worden beschreven relevant voor de casuÔstiek gelden bij het verdiepingsdeel als toets. Ook kan tijdens het verdiepingsdeel onverwacht schriftelijk (kort) worden getoetst. Voor een certificaat met VGCt accreditering geldt een norm van minimaal 90 procent aanwezigheid, bij 10 % verzuim kan een vervangende opdracht worden gemaakt, vanaf 20% verzuim kan de cursus niet meetellen voor de VGCt. De cursus is erkend door de VGCt als basiscursus (100 cursusuren, 350 werkuren).

Data en tijden

Maandagen van 9.30 Ė 16.45 uur

 • 2019
 • vol
 • Eens in de 2 weken:
 • September 09, 23
 • Oktober: 07, 21
 • November: 04, 18
 • December: 02, 16
 •  
 • 2020
 • vol
 • Vanaf januari wekelijks:
 • Januari: 06,13,20, 27
 • Februari: 03, 10, 17, (24 reservedatum)

 • Locatie
 • Singel 54 Amsterdam
 • Kosten
 • Ä 3.100,00 vrij van btw, inclusief readers, koffie en thee, exclusief boeken en lunch.
 • Inschrijving en toelating
 • Informatie: Yvette van der Pas, vanderpas@singel54.nl
 • U kunt zich inschrijven middels het Aanmeldingsformulier september. Nadat u akkoord bent gegaan met de voorwaarden verschijnt de verzendknop. Als u tevens alle verplichte velden hebt ingevuld kunt u dan het formulier verzenden.
 • aanmeldenData voor de basiscursus van najaar 2020 worden nog bekend gemaakt

Home

www.singel54.nl