home

Basiscursus Gedrags- en Cognitieve therapie (blended)

100 uur

 • Plaats: Amsterdam (vlakbij CS)
 • Docent: Loek Peute
 • Organisatie: Singel 54 Opleidingen

Inleiding

Met deze Basiscursus leert u basale kennis en vaardigheden op het gebied van de leertheorie en de klinische toepassing daarvan bij de behandeling van psychische problemen. De cursus bestaat uit 60 uur cursusbijeenkomsten en heeft een totale studielast van 350 werkuren conform het accreditatiereglement van de VGCt en is geaccrediteerd als Basiscursus Gedrags- en Cognitieve Therapie. U leert de basisvaardigheden in het toepassen van cognitieve therapie. Na deze cursus bent u in staat om onder supervisie cognitieve gedragstherapie volgens moderne inzichten toe te passen bij veel voorkomende psychische problemen: stemmings- en angststoornissen. Doelgroep: hulpverleners op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg: psychologen, pedagogen, artsen, met of zonder BIG-registratie. Een ieder die in aanmerking wil komen voor het aspirant lidmaatschap van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie.

Blended learning

Deze cursus is opgezet in overleg met de accreditatiecommissie van de VGCt als blended learning programma. De VGCt stimuleert vernieuwende onderwijsvormen en in dat kader is het bestaande programma vernieuwd. De voordelen zijn dat een deel van de leeractiviteiten flexibel in eigen tijd kunnen worden gedaan, de cursus wordt goedkoper, terwijl de accreditatie en de kwaliteit dezelfde zijn. De onderdelen video observatie van modellen en oefensessies zijn uitgebreider. De verwerking van de literatuur en theorie doet de cursist meer buiten de cursusbijeenkomst zodat de cursusbijeenkomst zelf beter gebruikt kan worden om gericht te oefenen. Er is zo meer ruimte om met trainingsacteurs te werken tijdens de bijeenkomsten. De cursus bestaat dus uit een mix van minicolleges (zowel online als ‘klassikaal’, oefenen in groepen (in eigen tijd en tijdens de cursus), video instructie en observatie (in eigen tijd en tijdens de cursus), verwerkingsopdrachten (verslagen).

De volgende werkvormen zullen worden toegepast in het E-learning deel:

 • Powerpoints met gesproken tekst
 • Literatuur verwerkingsopdrachten solo en in groepsverband via skype-groepjes
 • De onderlinge gesprekken (voorheen gedragsmodicatie) blijft uiteraard en stel voor dat video’s onderling worden geobserveerd met peer tot peer feedback aan de hand van observatielijsten

De kracht van de opzet is ook dat video modeling uitgebreider gebruikt kan worden. Video materiaal van de oefengroepen kan ( bv via we transfer of andere manier) onderling verspreid en met skype worden nabesproken Online toets in quizvorm De oefengroepen om procedures te oefenen blijft uiteraard gehandhaafd; de uitwisseling kan deels digitaal Om het groepsproces te bevorderen is mijn plan om de groepjes te laten wisselen zodat men met alle anderen samenwerkt buiten de cursus

Programma:

 • Inleidend deel
 • Plaatsbepaling en geschiedenis van de cognitieve gedragstherapie
 • Invloeden vanuit de wetenschap: leertheorie, emotie theorie, sociaal psychologische theorie
 • Stappen van het cognitief gedragstherapeutische proces
 • De therapeutische relatie
 • Gedragstherapeutische diagnostiek
 • Functie- en betekenisanalyse
 • Het gebruiken van metingen bij de diagnostiek en behandeling
 • Motiverende gespreksvoering
 • Opstellen van behandelplan
 • Het opstellen van een cognitieve casusconceptualisatie
 • Verdiepend deel
 • Het toepassen van technieken
 • Exposure
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Cognitieve procedures: gebruiken van gedachterapporten, ontwerpen van gedragsexperimenten, uitdaagtechnieken
 • Contraconditionering (COMET)
 • Zelfregulatieprocedures
 • Uitvoeren van cognitief gedragstherapeutische behandeling volgens de multidisciplinaire richtlijnen bij:
  • paniekstoornis en agorafobie
  • obsessief-compulsieve stoornis
  • gegeneraliseerde angststoornis
  • sociale fobie
  • posttraumatische stressstoornis
  • stemmingsstoornissen
  • Werkwijze

De cursus omvat een intensief programma waarin u literatuur bestudeert, opdrachten uitvoert, oefent in (sub)groepen, video opnames bekijkt en nabespreekt, met ingebrachte of door docent aangereikte casuďstiek oefent met bovengenoemde procedures. De gebruikelijke regels voor aanwezigheid (VGCt reglement) gelden (tussen 10 en 20% missen betekent dat er een vervangende opdracht moet worden gedaan; bij het missen van meer dan 20% kan er helaas geen certificaat worden uitgereikt)

Literatuur

 • Korrelboom, C.W., Broeke, E. ten (2014) Geďntegreerde cognitieve gedragstherapie, Handboek voor theorie en praktijk. Tweede herziene druk. Bussum, Coutinho, ISBN 978 90 469 0381 0.
 • Keijsers G.P.J., A. van Minnen, C.A.L. Hoogduin, P. Emmelkamp, M. Verbraak (red) Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten deel 1 en 2, Boom, 2017
 • Bij de aanvang van de cursus krijgt u aanvullend materiaal en literatuur.


Basiscursus, blended, woensdagen 2019

 1. vol
 2. 9 januari
 3. 23 januari
 4. 6 februari
 5. 20 februari
 6. 6 maart
 7. 20 maart
 8. 10 april
 9. 8 mei
 10. 22 mei
 11. 5 juni
 12. Reserve datum 19 juni


Basiscursus, blended, vrijdagen 2019

 1. vol
 2. 4 januari
 3. 18 januari
 4. 1 februari
 5. 22 februari
 6. 8 maart
 7. 22 maart
 8. 5 april
 9. 3 mei
 10. 17 mei
 11. 7 juni
 12. Reservedatum 21 juni


Basiscursus, blended, woensdagen 2020

 1. 8 januari
 2. 22 januari
 3. 5 februari
 4. 4 maart
 5. 18 maart
 6. 1 april
 7. 15 april
 8. 6 mei
 9. 20 mei
 10. 3 juni
 11. Reservedatum 10 juni


Basiscursus, blended, vrijdagen 2020

 1. 3 januari
 2. 17 januari
 3. 31 januari
 4. 28 februari
 5. 13 maart
 6. 27 maart
 7. 10 april
 8. 24 april
 9. 8 mei
 10. 22 mei
 11. Reservedatum 5 juni


 • Alle cursusdagen van 9.30 - 16.30 uur.
 • Locatie: Singel 54 Praktijk voor Psychotherapie www.singel54.nl, loekpeute@gmail.com
 • Docent:Loek Peute, arts-psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut, supervisor VGCT
 • Voor informatie en advies kunt u contact opnemen met Loek Peute. U kunt zich inschrijven via het aanmeldingsformulier www.singel54.nl doorklikken naar opleiding en blended basiscursus februari 2020
 • Kosten: Euro 2500,00 vrij van BTW, inclusief readers, koffie en thee, exclusief lunch en boeken.

aanmelden
www.singel54.nl