home

Basiscursus Gedrags- en Cognitieve therapie (blended)

100 uur

 • Plaats: Amsterdam (vlakbij CS)
 • Docent: Loek Peute
 • Organisatie: Singel 54 Opleidingen

Inleiding

Met deze Basiscursus leer je basale kennis en vaardigheden op het gebied van de leertheorie en de klinische toepassing daarvan bij de behandeling van psychische problemen. De cursus bestaat uit 60 uur cursusbijeenkomsten en heeft een totale studielast van 350 werkuren conform het accreditatiereglement van de VGCt en is geaccrediteerd als Basiscursus Gedrags- en Cognitieve Therapie. Je leert de basisvaardigheden in het toepassen van cognitieve therapie. Na deze cursus ben je in staat om onder supervisie cognitieve gedragstherapie volgens moderne inzichten toe te passen bij veel voorkomende psychische problemen: stemmings- en angststoornissen. Doelgroep: hulpverleners op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg: psychologen, pedagogen, artsen, met of zonder BIG-registratie. Een ieder die in aanmerking wil komen voor het aspirant lidmaatschap van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie.

Blended learning

Deze cursus is opgezet in overleg met de accreditatiecommissie van de VGCt als blended learning programma. De VGCt stimuleert vernieuwende onderwijsvormen en in dat kader is het bestaande programma vernieuwd. De voordelen zijn dat een deel van de leeractiviteiten flexibel in eigen tijd kunnen worden gedaan, de cursus wordt goedkoper, terwijl de accreditatie en de kwaliteit dezelfde zijn. De onderdelen video observatie van modellen en oefensessies zijn uitgebreider. De verwerking van de literatuur en theorie doet de cursist meer buiten de cursusbijeenkomst zodat de cursusbijeenkomst zelf beter gebruikt kan worden om gericht te oefenen. Er is zo meer ruimte om met trainingsacteurs te werken tijdens de bijeenkomsten. De cursus bestaat dus uit een mix van minicolleges (zowel online als ‘klassikaal’, oefenen in groepen (in eigen tijd en tijdens de cursus), video instructie en observatie (in eigen tijd en tijdens de cursus), verwerkingsopdrachten (verslagen). De ervaring van de afgelopen jaren leert dat de cursisten tevreden zijn over wat ze leren en hoe ze leren. Als docent merk ik dat de deelnemers minstens zo bekwaam worden als bij een reguliere cursus.

  De volgende werkvormen zullen worden toegepast in het E-learning deel:

 • Powerpoints met gesproken tekst
 • Literatuur verwerkingsopdrachten solo en in groepsverband via beeldbel-groepjes
 • De ‘onderlinge gesprekken’ blijven een onderdeel. Je voert met elkaar gesprekken om het geleerde toe te passen in de praktijk. Deelnemers aan de cursus vinden dit onderdeel leuk en leerzaam.
 • De kracht van de opzet is ook dat video modeling uitgebreider gebruikt kan worden: video’s van beroemde therapeuten vormen onderdeel van de leeromgeving en aan de hand van gerichte opdrachten ga je hiermee aan de slag.
 • Je oefent ook in oefengroepen om procedures te oefenen (als onderdeel van het huiswerk)

Programma

 • Inleidend deel
 • Plaatsbepaling en geschiedenis van de cognitieve gedragstherapie
 • Invloeden vanuit de wetenschap: leertheorie, emotie theorie, sociaal psychologische theorie
 • Stappen van het cognitief gedragstherapeutische proces
 • De therapeutische relatie
 • Gedragstherapeutische diagnostiek
 • Functie- en betekenisanalyse
 • Het gebruiken van metingen bij de diagnostiek en behandeling
 • Motiverende gespreksvoering
 • Opstellen van behandelplan
 • Het opstellen van een cognitieve casusconceptualisatie
 • Verdiepend deel
 • Het toepassen van technieken
 • Exposure
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Cognitieve procedures: gebruiken van gedachterapporten, ontwerpen van gedragsexperimenten, uitdaagtechnieken
 • Contraconditionering (COMET)
 • Zelfregulatieprocedures
 • Verbeeldingsprocedures waaronder imaginaire rescripting
 • Uitvoeren van cognitief gedragstherapeutische behandeling volgens de multidisciplinaire richtlijnen bij:
  • paniekstoornis en agorafobie
  • obsessief-compulsieve stoornis
  • gegeneraliseerde angststoornis
  • sociale fobie
  • posttraumatische stressstoornis
  • stemmingsstoornissen
 • Aan de hand van de ingebrachte casuistiek worden ‘uitstapjes’ gemaakt naar andere probleemgebieden zoals verslaving, persoonlijkheidsproblematiek, somatoforme problemen, andere doelgroepen, cultuursensitieve cgt
 • Last but not least vormt het hanteren van de therapeutische relatie een rode draad in de cursus.
 • Literatuur

  • Korrelboom, C.W., Broeke, E. ten (2014) Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie, Handboek voor theorie en praktijk. Tweede herziene druk. Bussum, Coutinho, ISBN 978 90 469 0381 0.
  • Keijsers G.P.J., A. van Minnen, C.A.L. Hoogduin, P. Emmelkamp, M. Verbraak (red) Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten deel 1 en 2, Boom, 2017
  • Bogels S.M & van Oppen P. (2018) Cognitieve therapie, theorie en praktijk (3e druk)
   • Hoofdstukken 1 t/m 9(p.1 -p.214)
  • Bij de aanvang van de cursus krijgt u aanvullend materiaal en literatuur.


  Basiscursus, blended, woensdagen 2023

  1. 11 januari
  2. 25 januari
  3. 8 februari
  4. 22 februari
  5. 8 maart
  6. 22 maart
  7. 5 april
  8. 19 april
  9. 17 mei
  10. 31 mei
  11. reserve datum 14 juni


  • Alle cursusdagen van 9.30 - 16.30 uur.
  • Locatie: Singel 54 Praktijk voor Psychotherapie www.singel54.nl, loekpeute@gmail.com
  • Docent:Loek Peute, arts-psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut, supervisor VGCT
  • Voor informatie en advies kunt u contact opnemen met Loek Peute. U kunt zich inschrijven via het aanmeldingsformulier www.singel54.nl doorklikken naar opleiding en blended basiscursus januari 2023
  • Kosten: Euro 2500,00 vrij van BTW, inclusief readers, koffie en thee, exclusief lunch en boeken.

  aanmelden
www.singel54.nl