home

Nascholingscursus Didactische competenties in supervisie

22 januari tot en met 2 april 2020

Doelgroep

Een cursus voor supervisoren van de VGCt of een andere specialistische psychotherapie-vereniging. De nascholingspunten, na accreditatie door de VGCt, kunnen meetellen voor de specifieke scholing didactiek die nodig is voor de herregistratie als supervisor. Bij herregistratie dient de supervisor VGCt minimaal 60 nascholingspunten te hebben behaald, waarvan minimaal 10 punten op het gebied van supervisie of doceren, zie accreditatiereglement juli 2017 (https://www.vgct.nl/pages/public/opleiding-en-registratie/reglementen-formulieren-richtlijnen.)

Opzet

De cursus is opgezet in overeenstemming met de eisen van het reglement van de VGCt. Supervisie wordt gedefinieerd als een mengvorm van therapie & onderwijs. De cursus is gebaseerd op competentiegerichte opvattingen over ervaringsgericht leren. De benodigde competenties zijn verwoord in het Competentieprofiel Supervisor VGCt en dit profiel vormt de leidraad voor deze nascholing.

Deze nascholing biedt de geregistreerde supervisoren nascholing om de didactische-supervisor competenties op peil te houden en waar nodig te verbeteren. De doelstelling is dat de supervisor zich na de training bewust is van de eigen (on)bekwaamheden als supervisor en een plan heeft om deze bij te houden dan wel te verbeteren. Tevens wordt aandacht besteed aan onder andere werken met praktijktoetsen, gebruik van videofeedback, observatie-instrumenten, rollenspel. o.a.)

De cursus bestaat uit zelfstandig in subgroepen uit te voeren opdrachten en intervisiebijeenkomsten verspreid over twee dagen & twee plenaire cursusdagen met de docenten.De eerste cursusdag komen cursisten in subgroepen bijeen – wij zullen geografisch zo voordelig mogelijk een indeling maken – op een locatie die de deelnemers in onderling overleg bepalen. De derde cursusdag vindt plaats met dezelfde groep op een datum en locatie naar wens vóór de laatste plenaire cursusdag.

Docenten

 • Loek Peute, arts-psychotherapeut en VGCt supervisor/docent
 • Yvette van der Pas, klinisch psycholoog-psychotherapeut en VGCt supervisor/docent

Data

 1. woensdag 22 januari op locatie elders
 2. woensdag 12 februari
 3. 1 dag op locatie elders in overleg intervisie-subgroep
 4. donderdag 2 april

Tijd

 • van 9.30 tot 16.30 uur.

Plaats

 • Dag 2 en dag 4 :Amsterdam, Singel 54 (op loopafstand van Amsterdam CS)
 • locatie in onderling overleg op dag 1 en dag 3

Kosten

 • Euro 675,00 (btw vrijgesteld wegens CRKBO), exclusief literatuur & lunch

Accreditatie

 • Accreditatie door de VGCt (24 punten) en door de FGzPt (12 punten)

Einddoel van de cursus

De supervisor is in staat om onderwijsmethodieken en therapeutische methoden flexibel toe te passen in de supervisie van therapeuten in opleiding, ten einde het functioneren van de supervisant te optimaliseren in het belang van de patiënt. De supervisor toont relevante didactische competenties zoals adequaat feedback geven en ontvangen. De supervisor speelt bij opbouw, inhoud en afronding van supervisie in op de opleidings- en praktijkcontext.

Aan te schaffen literatuur

 • Beunderman R., Colijn S., Geertjens L. en F.M.B. van der Maas (Red.) "De theorie en praktijk van supervisie". Utrecht: De Tijdstroom (2016)

Informatie

 • Loekpeute@gmail.com
 • vanderpas@singel54.nl

aanmelden

Home

www.singel54.nl