home

Didactische competenties in supervisie

Nascholingscursus

Doelgroep

 • Een cursus voor supervisoren van de VGCt, de NVP of een andere specialistische psychotherapie-vereniging.

 • De nascholingspunten, na accreditatie door de VGCt, kunnen meetellen voor de specifieke scholing didactiek die nodig is voor de herregistratie als supervisor. Bij herregistratie dient de supervisor VGCt minimaal 60 nascholingspunten te hebben behaald, waarvan minimaal 10 punten op het gebied van supervisie of doceren, zie
 • accreditatiereglement juli 2017

Opzet

 • De cursus is opgezet in overeenstemming met de eisen van het reglement van de VGCt en de NVP. Supervisie wordt gedefinieerd als een mengvorm van therapie & onderwijs. De cursus is gebaseerd op competentiegerichte opvattingen over ervaringsgericht leren. De benodigde competenties zijn verwoord in het Competentieprofiel Supervisor VGCt en dit profiel vormt de leidraad voor deze nascholing. Mede conform het competentieprofiel supervisor NVP.

 • Deze nascholing biedt de geregistreerde supervisoren nascholing om de didactische-supervisor competenties op peil te houden en waar nodig te verbeteren. De doelstelling is dat de supervisor zich na de training bewust is van de eigen (on)bekwaamheden als supervisor en een plan heeft om deze bij te houden dan wel te verbeteren. Tevens wordt aandacht besteed aan onder andere werken met praktijktoetsen, gebruik van videofeedback, observatie-instrumenten, rollenspel.

 • De cursus bestaat uit zelfstandig in subgroepen uit te voeren opdrachten en intervisiebijeenkomsten en een plenaire cursusdag met de docenten. Voorafgaand aan de cursus vindt een startbijeenkomst plaats via ‘zoom’ ( 1 1/2 uur) De eerste cursusdag komen cursisten in subgroepen bijeen op een locatie die de deelnemers in onderling overleg bepalen of via zoom. De plenaire cursusdag vindt plaats bij Singel 54 te Amsterdam of via zoom.

Docenten

 • Loek Peute, arts-psychotherapeut en VGCt / NVP (leer)supervisor/docent
 • Yvette van der Pas, klinisch psycholoog-psychotherapeut en VGCt NVP (leer)supervisor/docent

Data

 • 2021
 • Woensdag 21 april 2021 van 16.00 - 17.30 uur
 • Dag in onderling overleg in subgroep van 09.30 – 16.30 uur
 • Donderdag 24 juni van 09.30 - 16.30 uur


 • 2022
 • donderdag 3 februari 2022 van 16.00 - 17.30 uur
 • dag in overleg in subgroep van 09.30 - 16.30 uur
 • donderdag 31 maart 2022 09.30 - 16.30 uur

Plaats

 • Amsterdam, Singel 54 (op loopafstand van Amsterdam CS) of via zoom en een locatie in onderling overleg op dag 1 of via zoom.

Kosten

 • € 335,00 (btw vrijgesteld wegens CRKBO), exclusief literatuur & lunch

Accreditatie

 • Accreditatie VGCt 14 punten nascholing didactiek; FGzPt 15 punten; NVP 15 punten.

Einddoel van de cursus

 • De supervisor is in staat om onderwijsmethodieken en therapeutische methoden flexibel toe te passen in de supervisie van therapeuten in opleiding, ten einde het functioneren van de supervisant te optimaliseren in het belang van de patiënt. De supervisor toont relevante didactische competenties zoals adequaat feedback geven en ontvangen. De supervisor speelt bij opbouw, inhoud en afronding van supervisie in op de opleidings- en praktijkcontext. Na de cursus is de supervisor zich bewust van de eigen competenties en reflecteert zinvol op sterke punten en verbeterpunten in vergelijking met het competentieprofiel voor de supervisor van de VGCt en NVP.

Aan te schaffen literatuur

 • Beunderman R., Colijn S., Geertjens L. en F.M.B. van der Maas (Red.) "De theorie en praktijk van supervisie". Utrecht: De Tijdstroom (2016)
aanmelden

Informatie

 • Loekpeute@gmail.com
 • vanderpas@singel54.nl

Home

www.singel54.nl