Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie (50 uur) en Deviatie route 2013

Cursus Cursus januari – oktober 2013

Doelen

Inventariseren, vergroten en toetsen van aanwezige competenties in het kader van voltooiing van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCT. Het uitdiepen en toepassen van eerder verworven kennis en vaardigheden met betrekking tot het in de klinische praktijk uitvoeren van het cognitief gedragstherapeutische proces. Vergroten en updaten van leertheoretische inzichten, cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en behandeling plus de toepassing hiervan bij in de eigen praktijk voorkomende stoornissen. Versterken van zowel scientist practioner competenties als vaardigheden bij het hanteren van de therapeutische relatie met name gericht op het soepel toepassen van cognitief gedragstherapeutische procedures. Het schrijven van een proeve van bekwaamheid in de vorm van een n=1 verslag nodig voor de registratie als lid van de VGCT.

Doelgroep

Cursisten die lid willen worden van de VGCT en nog niet voldoen aan de lidmaatschapsvereisten. Met name cursisten die
 1. inmiddels veel praktijkervaring hebben opgebouwd
 2. (grotendeels) voldoen aan de kwantitatieve en kwalitatieve supervisie- en leertherapie eisen
 3. ooit een BC en VC hebben gedaan of cursussen die vergelijkbaar geacht worden
 4. vinden dat ze voldoende vakbekwaam zijn en zelfstandig kunnen werken en leren zullen deze cursus interessant vinden.
Voorafgaand aan de cursus vindt screening en selectie plaats door middel van het in te vullen aanmeldingsformulier. ‘Bijna leden’ van de Vereniging die langer dan 5 jaar geleden een Basiscursus volgden en extra punten moeten behalen om alsnog geregistreerd te worden als cognitief gedragstherapeut VGCt. De cursus staat ook open voor ervaren therapeuten die de cursus als Vervolgcursus willen gebruiken.

Werkwijze:

De cursisten zullen door gerichte zelfwerkzaamheid hun kennis ophalen, verdiepen en toepassen. De bijeenkomsten bestaan uit een afwisseling van: presentaties van de literatuurstudie, observeren van therapiesessies (video) en onderlinge feedback, optreden als therapeut in simulatiesessies met een trainingsacteur, onderlinge samenwerking en uitwisseling van de voortgang van de n=1 casus en verslag. Het huiswerk bestaat uit het bestuderen van literatuur en voorbereiden van de literatuurpresentatie, het opnemen van therapiesessies, het uitwerken van de n=1 casus, het voorbereiden van de simulatiesessies. Aangeraden wordt dat cursisten tijdens de cursus starten met hun n=1 behandeling en verslag. Zij hoeven het n=1 verslag niet afgerond te hebben aan het einde van cursus.

Onderwerpen

 1. Zelfassessment competenties
 2. Update CGT proces, gebruik van casusconceptualisatie, metingen door ROM, vragenlijsten, registraties, opstellen FA/BA en behandelplan
 3. Gebruik therapeutische relatie, opbouw, onderhoud en herstel, omgaan met (tegen)overdracht
 4. Hoe zoek en gebruik je relevante wetenschappelijke bronnen ter ondersteuning van klinische beslissingen? Presenteren van literatuuronderzoek ten behoeve van n=1 studie
 5. Hoe leer je van reflecties?
 6. De n=1 methodiek. Wat komt daarbij kijken? Hoe kies je een casus, volg je de casus, gebruik van supervisie, effectieve verslaglegging van de uitvoering en de weergave van de besluitvorming tijdens de behandeling?

Omvang

De cursus bevat 50 contacturen en ongeveer 300 werkuren Aanwezigheidsverplichting: Bij meer dan 10 % afwezigheid dient een extra opdracht te worden gemaakt. Bij meer dan 20% afwezigheid kan er geen certificaat worden verstrekt.

Docent

Loek Peute, arts-psychotherapeut, supervisor VGCT

Toetsing, certificaat en accreditering

Als toetsing gelden de literatuurpresentaties, het functioneren als therapeut bij de oefeningen en het functioneren in de cursusgroep. De n=1 verslagen zullen extern worden beoordeeld door onafhankelijke beoordelaars (Opleidingscommissie VGCT). Bij voldoende beoordeling wordt de cursus toegevoegd in het PE-dossier en krijgt de cursist een schriftelijk certificaat voor de eigen administratie. De cursus is bij eerdere uitvoeringen geaccrediteerd door de VGCt als Vervolgcursus (50 uur) en de FGzP.

Praktisch

De cursist betaalt Euro 2800,00 voor het totaal pakket (ruimte, koffie/thee, docenthonorarium (incl beoordelingstijd van opdrachten), honorarium acteur(s)), instructies.

Data

 • Geen cursus gepland
Tijd: 9.30 – 16.30
De cursusbijeenkomsten zijn verspreid in de tijd ivm de mogelijkheid om tegelijkertijd te werken aan het n=1 verslag.

Lokatie

singel 54, 1015 AB Amsterdam

Groepsgrootte

max 12 deelnemers.

Voor vragen

Loek Peute 06-24713201.

www.singel54.nl