home

Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie

De cursus behandelt de Theorie en Praktijk van Cognitieve Gedragstherapie ten aanzien van complexere problematiek. Het flexibel hanteren van werkzaam gebleken interventies, samenwerkend met de cliŽnt, rekening houdend met de vragen, motivaties, sterke kanten en beperkingen van de cliŽnt vormt de rode draad van de cursus. Van cursisten verwachten we dat ze casuÔstiek inbrengen en zelfstandig opdrachten uitvoeren voor de cursus.

 • Doel
 • Leren toepassen van cognitieve gedragstherapie bij complexe casuÔstiek ; in staat zijn om binnen het cgt-kader creatief om te gaan met protocollen; taxatievaardigheden verder ontwikkelen, zodat je zelfstandig op grond van argumenten een behandelplan kunt opstellen en uitvoeren. Vaardigheden om de therapeutische relatie te hanteren en cgt-procedures toe te passen in samenwerking met de cliŽnt, waarbij de lijn van het behandelplan / het protocol vastgehouden wordt, worden geleerd en toegepast.
 • Vorm
 • In de cursus wordt veel tijd besteed aan het oefenen van vaardigheden d.m.v. casuspresentatie (zowel schriftelijk als in beeld, opnames gemaakt met de oefengroep). Rollenspel, plenair en in subgroepen. Aan de hand van casuÔstiek leggen we verband tussen de theorie en de klinische praktijk. De werkuren worden deels besteed aan literatuurstudie en het oefenen van procedures in oefengroepen.
 • Omvang
 • 50 contacturen 150 werkuren VGCT erkend
 • Kosten:
 • €1780,00 (inclusief diverse artikelen, exclusief boeken en lunch)
 • Docenten:
 • Loek Peute, psychotherapeut en VGCt supervisor/docent
 • Yvette van der Pas, klinisch psycholoog/psychotherapeut en VGCt supervisor/docent

 • DATA 2019
 • 4 en 18 september
 • 2, 16 en 30 oktober
 • 13 en 27 november
 • 11 en 18 december
 • Informatie
 • vanderpas@singel54.nl of loekpeute@gmail.com

Annuleringsvoorwaarden

Annulering kan alleen schriftelijk. Bij annulering tot acht weken voor aanvang zijn geen kosten verschuldigd. Tussen acht en drie weken voor aanvang van de cursus betaalt u 50% van de kosten. Heeft u al betaald, dan krijgt u 50% van het bedrag terug gestort. Bij annulering na drie weken voor aanvang van de cursus betaalt u het volledige factuurbedrag. Eventuele incassokosten komen voor rekening van de cursist. U krijgt een factuur toegestuurd per mail of desgewenst per post.

Home

www.singel54.nl